مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال 1382 با اخذ مجوز رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و با ایجاد مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران، فعالیت های دانشگاهی خود را آغاز نمود. این مرکز با روند توسعه کمی و کیفی رو به رشد فعالیت های خود ، با برخورداری از150 نفرکادر مدرسان حرفه ای دارای سابقه تخصصی و تجربی در حوزه دروس مربوطه ، هم اکنون در 10 رشته کارشناسی و 8 رشته کاردانی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، مشغول به فعالیت می باشد.

ماموریت مرکز:

مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران با تاکید بر اصل مهارت محوری رشته های دانشگاهی ، فعالیت های خود را جهت انتقال دانش آکادمیک توام با مهارت های مورد نیاز در بخش کسب وکار ، درقالب ارائه خدمات آموزشی با کیفیت سازماندهی نموده است . این مرکز با ارایه مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه علمی در شناسایی نیازهای آموزشی و منطبق نمودن آن با رشته های دانشگاهی در راستای توسعه منابع انسانی حرفه ای و تقویت بنیانهای آموزشی جامعه مخاطب و نیز ارتقاء توانمندی های فعالان و علاقه مندان حوزه کسب وکار ( بخش دولتی و خصوصی ) بویژه وزارت متبوع و سازمان ها و شرکت های تحت پوشش گام برمی دارد.

فعایت های توسعه ای جاری مرکز:‌

1- طراحی ، اخذ مجوز جهت اجرای 2 رشته کارشناسی حرفه ای ارشد در نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و مطابق با کلان پروژه های بخش صنعت ، معدن و تجارت (مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

- مدیریت امور نمایشگاهی

- کسب و کارالکترونیکی

2- طراحی ، اخذ مجوز و اجرای تک درس و تک پودمان های تخصصی در نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ( مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )

- دیپلماسی تجاری (DBA تخصصی)

- بازرگانی بین الملل ( MBA تخصصی)

- بازاریابی حرفه ای ( DBA تخصصی)

 

3- ایجاد کانون دانش آموخته گان مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران

4- ایجاد مرکز رشد صنعت نمایشگاهی

5- ایجاد مرکز کارآفرینی بیمه

 

رشته های موجود در مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران:

1) مقطع کارشناسی

حسابداری - حسابداری مالی

حسابداری - حسابداری مالیاتی

حسابداری - حسابداری دولتی

حسابداری - حسابرسی

حسابداری - خدمات و تولیدات صنعتی

مدیریت امور نمایشگاهی

بیمه اموال

بیمه مسئولیت

بیمه اشخاص

امور نمایشگاهی

مدیریت کسب و کار

مدیریت تبلیغات تجاری

2) مقطع کاردانی

مدیریت کسب و کار

سرپرستی توزیع کالا و خدمات

حسابداری واحدهای صنفی

امور نمایشگاهی

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

بازاریابی

حسابداری دولتی

سرپرستی مجتمع های تجاری

حسابداری مالیاتی

حسابداری صنعتی

حسابداری مالی

امور بیمه