مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال 1382 با اخذ مجوز رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و با ایجاد مرکزآموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران، فعالیت های دانشگاهی خود را آغاز نمود. این مرکز با روند توسعه کمی و کیفی رو به رشد فعالیت های خود ، با برخورداری از 85 نفرکادر مدرسان حرفه ای دارای سابقه تخصصی و تجربی در حوزه دروس مربوطه ، هم اکنون در 6 رشته مقطع کارشناسی و 4 رشته مقطع کاردانی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، مشغول به فعالیت می باشد.

ماموریت مرکز:

مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تهران با تاکید بر اصل مهارت محوری رشته های دانشگاهی ، فعالیت های خود را جهت انتقال دانش آکادمیک توام با مهارت های مورد نیاز در بخش کسب وکار ، درقالب ارائه خدمات آموزشی با کیفیت سازماندهی نموده است . این مرکز با ارایه مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه علمی در شناسایی نیازهای آموزشی و منطبق نمودن آن با رشته های دانشگاهی در راستای توسعه منابع انسانی حرفه ای و تقویت بنیانهای آموزشی جامعه مخاطب و نیز ارتقاء توانمندی های فعالان و علاقه مندان حوزه کسب وکار ( بخش دولتی و خصوصی ) بویژه وزارت متبوع و سازمان ها و شرکت های تحت پوشش گام برمی دارد.

رشته های دایر در مرکز علمی کاربردی بازرگانی تهران:


الف) مقطع کارشناسی

1- حسابداری مالی

2- بیمه اموال

3- بیمه اشخاص

4- مدیریت کسب و کار

5- مدیریت تجاری سازی

6- مدیریت بازاریابی بیمه


ب) مقطع کاردانی

1- مدیریت کسب و کار

2- بازاریابی

3- حسابداری مالی

4- امور بیمه