سمینار مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان


سمینار "مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ " روز چهارشنبه 22 مرداد ماه از ساعت 16 لغایت 20 توسط مرکز آموزش بازرگانی در سالن روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با حضور80 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی، برگزار گردید.


اساتید: محمود کریمی
تاریخ و محل برگزاری: 1393/05/22 , سالن روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
هزینه ثبت نام: 300 ریال

ثبت نامپیوندهای مرتبط:
test

test 1

برچسب:ارسال نظر: